ReDio,NICOLE..,Jurrian-may,SUMI,SEN

大阪市のReDio,NICOLE.,Jurrian-may,SUMI,SENのWeb site

Media 2018 Autumn


TOKYO FASHION EDGE

Hair

Koichi NISHIMURA (Nicole.)
Terunari ASHIHARA (Nicole.)
Kentaro HIRAHARA (Nicole.)
MAKKY (jurrian-may)
Tae NISHISAKA (SUMI)
maico (ReDio)

Make-up

Erika YAMAGUCHI (Nicole.)
Aki KAWACHI (Nicole.)
Naho KATAGIRI
(jurrian-may)
Risa HANADA (SUMI)
Asuka YASUI (SUMI)
Natsuki IWAMOTO (ReDio)
Chinami HAMAGUCHI (ReDio)


“BOB” NOVEMBER 2018
p.18.19.24
『今月のBOB』
hair : TAE NISHISAKA
make up : RISA HANADA“SHINBIYO” NOVEMBER 2018
p.72〜79
『ブライダルハイライトデザイン』
hair : TAE NISHISAKA
make up : YUKIHO INO